Hỗ trợ học viên

Chế độ giáo viên chủ nhiệm

Tại trường Nhật ngữ Sanko Tokyo thực hiện chế độ giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm ân cần hỗ trợ từng sinh viên về học tập, về lộ trình trong tương lai, về cuộc sống hàng ngày v.v...

Tư vấn học đường

Tại khối trường Sanko Gakuen có bố trí tư vấn học đường. Chuyên gia tâm lý học đồng hành với từng sinh viên, cùng suy nghĩ, bàn bạc cách giải quyết các vấn đề, những điều trăn trở của mỗi người.

Chế độ học bổng

Tại trường Nhật ngữ Sanko Tokyo, học viên học tại trường từ 6 tháng trở lên, xuất sắc về cả mặt con người lẫn thành tích học tập, học lên bậc cao hơn sau khi tốt nghiệp có thể đăng ký xin cấp học bổng.

Học bổng khích lệ lưu học sinh nước ngoài của Bộ giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ
Mỗi tháng 30.000 yên (trong 1 năm)
Học bổng khích lệ lưu học sinh nước ngoài của Bộ giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ (đặt trước)
Mỗi tháng 48.000 yên (trong 1 năm)
Học bổng LSH Asia
100.000 yên (một lần)
Học bổng quỹ khuyến học (công ty cổ phần) Kyoritsu Maintenance
Mỗi tháng 60.000 yên (trong 1 năm)

Chế độ ký túc xá khích lệ việc học tập

Tư cách pháp nhân quỹ phổ thông Quỹ Giao lưu quốc tế, khuyến học Kyoritsu cung cấp hội quán sinh viên do công ty cổ phần Kyoritsu Maintenance vận hành với chi phí đặc biệt ưu đãi dành riêng cho lưu học sinh.

Đặc trưng của ký túc xá
Ký túc xá trưởng, cô trông nom ký túc xá sống cùng! Quản lý đảm bảo an toàn cho sinh viên, liên kết với nhà trường
Bữa ăn ở ký túc do ký túc xá trưởng, cô trông nom ký túc xá nấu! Quản lý đảm bảo sức khỏe cho sinh viên, đối ứng khi có sinh viên bị ốm
Có cả sinh viên người Nhật và lưu học sinh! Giao lưu quốc tế giữa các bạn sinh viên với nhau và trải nghiệm nền văn hóa khác
Ký túc xá sinh viên! Môi trường học tập được trang bị đầy đủ

Hỗ trợ tìm việc làm thêm

Lưu học sinh có thể làm tới 28 tiếng trong 1 tuần nếu có “Giấy phép hoạt động ngoài tư cách lưu trú”.

Sau khi đến Nhật, xin cấp “Giấy phép hoạt động ngoài tư cách lưu trú” tại Cục quản lý xuất nhập cảnh. Khi đã quen với cuộc sống tại Nhật, hãy xem xét công việc phù hợp với năng lực tiếng Nhật của bản thân. Các giáo viên cũng giúp tìm kiếm việc làm thêm phù hợp với sinh viên.