โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโตเกียว SANKO มีดีตรงนี! - มีอะไรดีๆมากมาย เพราะเราคือเครือข่ายซังโคกักคุเอ็น

1.ได้ความรู้ภาษาญี่ปุ่นและความรู้เฉพาะด้านมากมาย

มีระบบวิชาเลือก: ทำผม เว็ดดิง้ ทำอาหารและขนม กีฬา ดูแลเด็ก ดูแลคนป่วยและคนชรา ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

นอกจากวิชาภาษาญี่ปุ่นแล้วยังมีวิชาเลือก เช่น ทำผม เว็ดดิง้ ทำอาหารและขนม กีฬา ดูแลเด็ก ดูแลคนป่วยและคนชรา ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ฯที่เรียนได้ที่โรงเรียนสายวิชาชีพหรือโรงเรียนมัธยมปลายในเครือซังโคกักคุเอ็น นักเรียนจึงมีโอกาสเพิ่มพูนความรู้หรือเทคนิคเฉพาะด้านที่ตนสนใจ

2.หลังจบการศึกษาแล้ว นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อที่สถานศึกษาในเครือซังโคกักคุเอ็นได้เลย (โรงเรียนสายวิชาชีพ วิทยาลัย มหาวิทยาลัย)

เราให้การช่วยเหลือเรื่องการศึกษาต่อหรือทำงานหลังเรียนจบ ไม่ว่าจะเรียนต่อมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนสายวิชาชีพ รวมถึงนักเรียนที่อยากทำงานด้วย หรือจะเรียนต่อที่สถานศึกษาในเครือก็ได้

3.มีกิจกรรมพบปะกับนักเรียนนักศึกษาชาวญี่ปุ่น

จัดกิจกรรมพบปะนานาชาติเป็นระยะ โฮมสเตย์

เรามีการจัดกิจกรรมพบปะกับนักเรียนนักศึกษาชาวญี่ปุ่นเป็นระยะ นักเรียนจึงมีโอกาสได้ฝึกสนทนาภาษาญี่ปุ่นกับคนญี่ปุ่น จัดโฮมสเตย์ให้ได้ทดลองใช้ชีวิตกับครอบครัวคนญี่ปุ่นและรู้จักญี่ปุ่นได้ดียิ่งขึน้ นอกเ หนือไปจากการศึกษาที่โรงเรียน

4.มีกิจกรรมพบปะกับนักเรียนต่างชาติรุ่นพี่

พบปะกับนักเรียนต่างชาติที่ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสายวิชาชีพ

นักเรียนจะมีโอกาสได้สอบถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นและความสนุกในการเรียน ที่ญี่ปุ่นจากรุ่นพี่โดยตรง และยังจะได้พบปะกับนักเรียนที่มาจากประเทศอื่นๆด้วย เป็นการทำความรู้จักกับประเทศเหล่านัน้ ไปในตัว ไม่ว่าจะเป็นวิธีการคิด ประเพณี ฯลฯ หากมีเรื่องเดือดร้อนหรือมีปัญหาในการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น นักเรียนก็สามารถปรึกษากับคนรอบข้างได้ทันที

5.หอพักในราคาพิเศษสำหรับนักเรียนต่างชาติ

หัวหน้าหอพักจะอาศัยอยู่ที่หอพัก นักเรียนจึงอยู่ที่นี่อย่างสบายใจ หอพักของเรามีเฟอร์นิเจอร์พร้อมและมีบริการอาหารด้วย คุณจึงเริ่มต้นการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นได้อย่างสะดวกสบาย ที่หอพักนีมี้ทัง้ นักเรียนต่างชาติและนักเรียนชาวญี่ปุ่นอาศัยอยู่ด้วยกัน จึงมีโอกาสพบเพื่อนใหม่และได้ฝึกภาษาญี่ปุ่นอีกด้วย

นโยบายด้านการศึกษาของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโตเกียว Sanko

ซังโคกักคุเอ็นเป็นเครือสถาบันการศึกษาที่ประกอบด้วยโรงเรียนสายวิชาชีพในด้าน การทำผม เว็ดดิง้ การทำอาหารและขนม โภชนาการ กีฬา การดูแลเด็ก ดูแลคนป่วยและคนชรา การแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบุคลากรที่จะช่วยพัฒนาสังคมของประเทศตนรวมถึงสัง คมนานาชาติ เราดำเนินการเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น ให้ความรู้และเทคนิคเฉพาะด้านต่างๆของญี่ปุ่น ให้สามารถใช้ภาษาแสดงความคิดของตนได้อย่างชัดเจนถูกต้อง แล้วนำความรู้ที่ได้เล่าเรียนไปสร้างสรรวัฒนธรรมในประเทศของตน เสียสละเพื่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ เราให้ความสำคัญกับการสร้างบุคลากรที่มีพลังในฐานะที่เราเป็นผู้มีหน้าที่สร้างคน รุ่นใหม่

เครือข่ายของซังโคกักคุเอ็นจะช่วยขยายความเป็นไปได้ให้แก่ผู้จบการศึกษา
1 มหาวิทยาลับ 1 วิทยาลัย 56 โรงเรียนสายวิชาชีพใน 11 จังหวัดทั่วประเทศ

ซังโคกักคุเอ็นมีประวัติความเป็นมาถึง 30 ปี มี 1 มหาวิทยาลับ 1 วิทยาลัย 56 โรงเรียนสายวิชาชีพใน 11 จังหวัดทั่วประเทศ เปิดสอนในหลากหลายสาขา ได้แก่ การทำผม เว็ดดิง้ การทำอาหารและทำขนม โภชนาการ กีฬา ดูแลเด็ก ดูแลคนป่วยและคนชรา การแพทย์ แก่ผู้มีเป้ าหมายจะประกอบอาชีพเป็นช่างทำผม ช่างแต่งหน้า เจ้าหน้าที่สถานเสริมความงาม ช่างทำเล็บ เว็ดดิง้ แพลนเนอร์ สไตลิสต์ พ่อครัว นักทำขนม นักโภชนาการ ผู้ดูแลเด็ก เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่สำนักงานการแพทย์ เทรนเนอร์กีฬา ผู้สอนกีฬา ฯลฯ มีนักเรียนเรียนอยู่ในสถาบันทั่วประเทศของเราเป็นจำนวนมาก หลังจบการศึกษาจากโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นของเราแล้ว เรายังมีสถาบันการศึกษาในเครืองที่นักเรียนต่างชาติสามารถเข้าศึกษาต่อได้ในหลากหลายสาข าวิชา

โรงเรียนเครือซังโคกักคุเอ็นมีผู้จบการศึกษาแล้วกว่าแสนสองหมื่นคน
ก้าวสู่วงการต่างๆ เช่น ทำผม เว็ดดิง้ ทำขนม ทำขนมปัง ทำอาหาร

สายงานต่างๆที่สามารถศึกษาได้ที่ซังโคกักคุเอ็น

ที่ศึกษาในโรงเรียนสายวิชาชีพ ซังโคกักคุเอ็น
สัมภาษณ์นักเรียนต่างชาติ

ดง ชิยู - จีน

ฝึกฝนภาษาญี่ปุ่นและความรู้เฉพาะด้านเพื่อความฝันที่จะเป็นเว็ดดิง้ แพลนเนอร์ที่ญี่ปุ่น

พี่สาวฉันเคยอยู่ญี่ปุ่น 8 ปีเล่าเรื่องราวของญี่ปุ่นให้ฟังเสมอจนฉันอยากมาเรียนต่อที่ญี่ปุ่น ในการเรียนมีคำศัพท์เฉพาะด้านเป็นจำนวนมาก ถ้ามีคำที่ไม่เข้าใจ ฉันจะค้นหาความหมายทันที ฉันชอบเรียนการแต่งหน้า จัดดอกไม้ การเลือกชุด ฯลฯ

ดง ชิยู - จีน

โฮ ซิเฟน - ไต้หวัน

หมดความกังวลเกี่ยวกับการเรียนต่อเมื่อได้ทดลองเรียน แรงกระตุ้นจากสภาพแวดล้อมในชิบุย่าทำให้มีความสนใจในแฟชั่นมากยิ่งขึน้

ที่ไต้หวันไม่มีโรงเรียนที่สอนเกี่ยวกับการทำผม ผมอยากเรียนรู้เกี่ยวกับการทำผมที่ญี่ปุ่นจึงตัดสินใจมาเรียนต่อที่นี่ ตอนนัน้ ผมดูโรงเรียนไว้หลายแห่งแต่เมื่อได้ทดลองเรียนที่โรงเรียนนี ้ ผมก็ติดใจความเป็นกันเองของอาจารย์และนักเรียนจึงตัดสินใจเรียนที่นี่

โฮ ซิเฟน - ไต้หวัน

ลี เฮียงเจ - เกาหลี

มาเรียนที่ญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาความสามารถในการทำผม อาจารย์และเพื่อนๆที่นี่ใจดี เวลามีปัญหาก็ถามได้ง่าย

ฉันเคยเรียนการทำผมที่เกาหลีและมาเรียนต่อที่โรงเรียนโตเกียวบิวตีอ้ าร์ตเพื่อเพิ่มพูนทักษะขัน้ สูงยิ่งขึน้ ไปอีก ตอนนีฉั้นชอบเรียนวิชาเสริมความงามมาก ในอนาคตอยากเปิดสถานเสริมความงามที่เกาหลี

ลี เฮียงเจ - เกาหลี

มา เบาลัน - จีน

หลังจากเรียนจบแล้ว ฉันจะเป็นปาทิซิเย่ แม้จะมีภาษาเป็นอุปสรรค แต่ฉันก็ฝ่าฟันมาได้ด้วยกำลังใจจากอาจารย์และเพื่อน

ฉันเคยทำงานพิเศษเป็นคนทำขนมและมันคือสิ่งที่ทำให้ฉันมาเรียนที่นี่ การหางานที่ญี่ปุ่นของฉันมีปัญหาเรื่องภาษาจนทำให้เลิกความตัง้ ใจไปครัง้ หนึ่ง แต่ได้กำลังใจจากอาจารย์และเพื่อน ฉันจึงมีแรงก้าวต่อไปจนสามารถเข้าทำงานในบริษัทที่ใฝ่ฝัน

มา เบาลัน - จีน